Community Development Department (Thailand)


1. รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล การจัดเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ ของ กรมพัฒนาชุมชน เป็นโปรแกรม ที่พัฒนาและทำการแจกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถนำไปใช้งานได้ฟรี ทั้งงานส่วนตัวและทางธุรกิจ

รายละเอียดของโปรแกรมประกอบไปด้วย

- จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้น้ำปะปา

- จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า

- บันทึกข้อมูลผู้ชำระ / ยังไม่ชำระค่าน้ำปะปา

- บันทึกข้อมูลผู้ชำระ / ยังไม่ชำระค่าไฟฟ้า

- จัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

- กำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ


2. ทดสอบระบบ (Demo)

Url

https://demo.impleplus.com/dcd

User Login

Email: test@exmple.com

Password: jUIcF9i#rO~!


3. การแก้ไขโปรแกรม

Url

https://builder.impleplus.com

หากต้องการติดตั้งระบบไปยังหน้า โปรแกรมของผู้ใช้งานให้ทำการคลิกที่ "Install" ระบบจะทำการติดตั้งระบบะให้ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปแก้ไขโปรแกรมได้ผ่านเมนู "My Application" > "Applications"


4. การ Download และติดตั้งโปรแกรมด้วยตัวเอง

4.1 สิ่งที่เตรียมและติดตั้งให้เรียบร้อย ก่อน Download โปรแกรม คือ

3.1.1 Node.js วิธีการติดตั้ง Node.js สามารถดูได้ที่ Install Node.js

3.1.2 Mysql วิธีการติดตั้ง Mysql สามารถดูได้ที่ Install Mysql

4.2 Download Source code จาก Git hub impleplus github

4.3 ติดติดตั้ง Node modules ไปยัง Source code ด้วยคำสั่ง

npm install

4.4 Run โปรแกรมด้วยคำสั่ง

node app.js


5. การใช้งานโปรแกรม

5.1 เข้าใช้งานผ่าน Browser ด้วย Url

http://localhost:3000


6. License

The MIT License (MIT)

Copyright © impleplus.com

อนุญาตให้บุคคลใด ๆ ที่ได้รับสำเนาอนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ของซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") เพื่อจัดการ ในซอฟต์แวร์โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ เพื่อใช้ คัดลอก แก้ไข รวม เผยแพร่ แจกจ่าย ให้อนุญาตช่วง และ/หรือขาย สำเนาของซอฟต์แวร์ และเพื่ออนุญาตบุคคลที่เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ ได้รับการตกแต่งให้ทำเช่นนั้นได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ข้างต้นและประกาศการอนุญาตนี้จะรวมอยู่ในทั้งหมด สำเนาหรือส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์นี้มีให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือ โดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้เขียนหรือผู้ถือลิขสิทธิ์จะต้องรับผิดต่อการเรียกร้องค่าเสียหายหรืออื่น ๆ ความรับผิดไม่ว่าในการกระทำของสัญญา การละเมิด หรืออย่างอื่นที่เกิดจาก ออกจากหรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์หรือการใช้งานหรือข้อตกลงอื่น ๆ ใน ซอฟต์แวร์.